Adam Rajewski

Specjalista w obszarze energetyki, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz kursu fizyki reaktorowej zorganizowanego przez Oregon State University. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w dużych firmach przemysłowych, gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem układów zasilania o wysokiej niezawodności opartych o paliwa niskoemisyjne oraz przygotowaniem do realizacji różnej skali obiektów energetycznych, w tym dużej polskiej elektrowni systemowej. Posiada także bogate doświadczenie w pracy tłumacza specjalistycznego, w tym dla branży jądrowej. Równolegle od 2009 pracuje na swojej macierzystej uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym, zajmując się kształceniem w obszarze termodynamiki, energetyki odnawialnej i jądrowej oraz systemów energetycznych, a także badaniami związanymi z rozwojem energetyki niskoemisyjnej. Od lat uczestniczy w różnego rodzaju działaniach z zakresu rozpowszechniania wiedzy o energetyce jądrowej dla różnorodnych odbiorców, od specjalistów w obszarze energetyki po młodzież szkolną. Współautor szeregu ekspertyz dotyczących energetyki jądrowej, w tym badań dotyczących uczestnictwa przemysłu lokalnego w rozwoju tej branży w Polsce. Wiceprezes Fundacji nuclear.pl, członek High Scientific Council, European Nuclear Society oraz Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Scroll to Top