Kształtujemy
energetyczną przyszłość

Nuclear PL jest pierwszą w Polsce firmą świadczącą kompleksowe usługi dla energetyki jądrowej.

Spółka została założona przez doświadczoną grupę ekspertów branży energetycznej i jądrowej

Pełne wsparcie
na każdym etapie

Nuclear PL jest pierwszą w Polsce firmą świadczącą kompleksowe usługi dla energetyki jądrowej.

Spółka została założona przez doświadczoną grupę ekspertów branży energetycznej i jądrowej

Wiedza, doświadczenie, pasja

Nuclear PL jest pierwszą w Polsce firmą świadczącą kompleksowe usługi dla energetyki jądrowej.

Spółka została założona przez doświadczoną grupę ekspertów branży energetycznej i jądrowej

O Nas

Pełne wsparcie

Zapewniamy wsparcie klientom w obszarach związanych z energetyką jądrową, w tym badań i technologii, ekonomii, bezpieczeństwa, wsparcia prawnego, analiz środowiskowych oraz lokalizacyjnych, a także zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle.

Wykonujemy ekspertyzy techniczne, inżynierskie i prawne, a także prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla klientów zaangażowanych w budowę energetyki jądrowej oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją obecność w tej branży. Prowadzimy także prace badawczo-rozwojowe związane z energią i techniką jądrową.

Doświadczenie

Nuclear PL tworzą eksperci i ekspertki z unikalnym w polskiej skali doświadczeniem związanym z energetyką i techniką jądrową, posiadający także bogate kompetencje w zakresie zarządzania dużymi projektami budowy obiektów energetycznych i przemysłowych. Dzięki swojej bogatej wiedzy na temat technologii, bezpieczeństwa, lokalizacji i środowiska, a także zarządzania dużymi projektami energetycznymi, zdajemy sobie sprawę z potrzeby i znaczenia zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedzialności i transparentności we wszystkich aspektach związanych z energetyką jądrową.

Naszym priorytetem jest nie tylko zapewnienie niezawodnego i efektywnego działania elektrowni jądrowych, ale także minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego.

Nuclear PL nie pozostaje w żadnym stosunku formalnej zależności do innych pomiotów operujących na rynku energii jądrowej, zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych (inwestorów, dostawców technologii jądrowych, wykonawców, itp.), co przekłada się na pełny profesjonalizm, obiektywizm oraz dobrą dynamikę działań.

Nasz zespół

Paweł-Żbikowski

Paweł Żbikowski

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej o spe...

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej o specjalności inżynieria jądrowa. Zawodowo od prawie 25 lat związany z branżą budownictwa energetycznego i przemysłowego, przy czym większość w funkcji Generalnego Wykonawstwa. Poza pracą zawodową od 23 lat zaangażowany w promocję wiedzy o energii jądrowej, jest pomysłodawcą i założycielem Portalu nuclear.pl i Fundacji nuclear.pl. Jest Prezesem Zarządu Fundacji nuclear.pl a także członkiem Zarządu Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN Polska oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Adam-Rajewski

Adam Rajewski

Specjalista w obszarze energetyki, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnic...

Specjalista w obszarze energetyki, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz kursu fizyki reaktorowej zorganizowanego przez Oregon State University. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w dużych firmach przemysłowych, gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem układów zasilania o wysokiej niezawodności opartych o paliwa niskoemisyjne oraz przygotowaniem do realizacji różnej skali obiektów energetycznych, w tym dużej polskiej elektrowni systemowej. Posiada także bogate doświadczenie w pracy tłumacza specjalistycznego, w tym dla branży jądrowej. Równolegle od 2009 pracuje na swojej macierzystej uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym, zajmując się kształceniem w obszarze termodynamiki, energetyki odnawialnej i jądrowej oraz systemów energetycznych, a także badaniami związanymi z rozwojem energetyki niskoemisyjnej. Od lat uczestniczy w różnego rodzaju działaniach z zakresu rozpowszechniania wiedzy o energetyce jądrowej dla różnorodnych odbiorców, od specjalistów w obszarze energetyki po młodzież szkolną. Współautor szeregu ekspertyz dotyczących energetyki jądrowej, w tym badań dotyczących uczestnictwa przemysłu lokalnego w rozwoju tej branży w Polsce. Wiceprezes Fundacji nuclear.pl, członek High Scientific Council, European Nuclear Society oraz Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Maciej-Lipka

Maciej Lipka

Specjalista z zakresu energetyki i techniki jądrowej. Ma ponad dekadę doświadczeń związ...

Specjalista z zakresu energetyki i techniki jądrowej. Ma ponad dekadę doświadczeń związanych z analizami bezpieczeństwa reaktorów jądrowych oraz projektowaniem doświadczalnych urządzeń wewnątrzrdzeniowych. Zajmuje się przede wszystkim analizami bezpieczeństwa reaktorów jądrowych i optymalizacją wykorzystania technik jądrowych. Zaangażowany był m.in. w programy rozwoju reaktorów nowej generacji i syntezy termojądrowej oraz zwiększanie możliwości reaktorów badawczych. Interesują go także zagadnienia dekarbonizacji energetyki, a także współdziałanie odnawialnych i atomowych źródeł energii oraz ciepłownictwo jądrowe. Ukończył energetykę klasyczną i jądrową na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Jest wiceprezesem Fundacji nuclear.pl oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Jest ekspertem OECD/NEA (Expert Group on Reactor Fuel Performance).

Przemysław-Gorzkowski

Przemysław Gorzkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of ...

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Cambridge British Law Centre. Zawodowo od 11 lat związany z branżą budownictwa energetycznego i przemysłowego. Doradzał przy wielu procesach inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej (elektrownie węglowe i gazowe) i odnawialnej (spalarnie śmieci, elektrownie wodne, farmy wiatrowe) oraz inwestycjach przemysłowych (gas&oil), świadcząc obsługę prawną w ramach największych projektów energetycznych w Polsce. Przemysław świadczył również obsługę prawną procesów restrukturyzacji projektów. Jest Członkiem Rady Programowej Zarządu Fundacji nuclear.pl. 

Paweł-Gajda

dr inż. Paweł Gajda

Wykładowca Wydziału Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Sta...

Wykładowca Wydziału Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej energetyki jądrowej, zajmuje się m.in. bezpieczeństwem jądrowym, rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych, fizyką reaktorową oraz technologiami reaktorów nowej generacji. Uczestnik licznych międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych. Szkolił się m.in. w Nuclear Technology and Education Center JAEA, Karlsruhe Institute of Technology i Saclay Nuclear Research Centre CEA. Ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych z zakresu energetyki jądrowej. Wiceprezes European Nuclear Society, zrzeszającego specjalistów w zakresie energetyki jądrowej z 22 krajów europejskich oraz Izraela, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Oferta

Doradztwo
strategiczne

 • Analizy rynku i mapy drogowe,
 • Oceny technologiczne,
 • Struktura projektu, organizacja, relacje inwestorskie i zarządzanie,
 • Modelowanie ekonomiczne, definicja modelu biznesowego,
 • Audyty i recenzje projektów,
 • Oceny szans i ryzyk,
 • Doradztwo w zakresie uzyskiwania zezwoleń i opinii dozoru jądrowego,
 • Koordynacja procesu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz zezwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej.

Szkolenia
specjalistyczne

 • Szkolenia dla zespołów realizujących funkcje związane z projektem o różnych i właściwie dobranych poziomach zaawansowania (np. dla personelu administracyjnego, technicznego, działów zamówień, działu prawnego, ubezpieczeń, służb eksploatacyjnych itd. – podstawy energetyki jądrowej, specjalistyczne kursy z fizyki reaktorów jądrowych, jądrowego cyklu paliwowego i budowy elektrowni jądrowych),
 • Szkolenia dla innych interesariuszy, niezwiązanych bezpośrednio z konkretnymi inwestycjami, o indywidualnie dobranym programie

Badania lokalizacyjne i środowiskowe

Przygotowanie i prowadzenie procesu badań lokalizacyjnych i środowiskowych:

 • realizacja prac z wykorzystaniem specjalistycznych podwykonawców,
 • opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
 • złożenie dokumentacji do GDOŚ i prowadzenie w imieniu inwestora procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • koordynacja procesu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz zezwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej.

Wstępny wybór lokalizacji

Wstępna analiza wybranych lokalizacji pod kątem możliwości posadowienia obiektu jądrowego, z uwzględnieniem zagadnień:

 • wyprowadzenia mocy,
 • sejsmiki,
 • warunków chłodzenia,
 • logistyki (dostawy ciężkich urządzeń),
 • istniejących obszarów ochrony środowiska,
 • hałasu,
 • harmonogramu.

Przygotowanie przetargu

Przygotowanie i prowadzenie procesu badań lokalizacyjnych i środowiskowych:

 • realizacja prac z wykorzystaniem specjalistycznych podwykonawców,
 • opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,
 • złożenie dokumentacji do GDOŚ i prowadzenie w imieniu inwestora procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • koordynacja procesu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz zezwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej.

Wsparcie na etapie przetargu

Ocena złożonej przez dostawcę technologii i generalnego wykonawcę dokumentacji pod kątem:

 • zgodności określonymi warunkami,
 • kompletności.

Wsparcie Zamawiającego w procesie negocjowania warunków zamówienia:

 • w obszarze technologii,
 • w obszarze warunków handlowych i prawnych.

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

 • Objęcie roli inżyniera kontraktu na etapie realizacji,
 • Świadczenie usług w zakresie contract management i zarządzania roszczeniami.

Prowadzenie komunikacji społecznej

Prowadzenie komunikacji społecznej w imieniu i na rzecz Zamawiającego na wszystkich etapach inwestycji:

 • prowadzenie aktywnych działań informacyjnych w rejonach planowanej inwestycji (organizacja i prowadzenie lokalnych punktów informacyjnych,
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie energii jądrowej,
 • poprzez organizację wystaw,
 • prelekcji,
 • szkoleń wśród lokalnej społeczności),
 • prowadzenie ogólnopolskiej komunikacji z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej,
 • nadzorowanie i koordynacja działań PR realizowanych przez specjalistyczny podmiot.

Obsługa tłumaczeniowa

 • Tłumaczenia specjalistycznej dokumentacji technicznej pomiędzy językiem angielskim i polskim na wszelkich etapach projektu
 • Weryfikacja poprawności terminologicznej dokumentacji opracowanej przez inne podmioty

Lokalizacja

Nuclear PL Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00 – 120 Warszawa

budynek Lumen, 9 piętro

(wejście od ul. Emilii Plater)

Obserwuj nas

Formularz Kontaktowy

Cypyright 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności

Scroll to Top

Add a new location

×
×